Oldal kiválasztása

Adatvédelmi tájékoztató

 

Dóczi Gerda EV (továbbiakban: Adatkezelő) online marketing tevékenységével kapcsolatban kezeli a kapcsolati űrlapot kitöltő felhasználók személyes adatait, csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kapcsolati űrlapot kitöltő felhasználóknak a weboldalon kezelt személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 7632 Pécs, Erdély utca 32.
Az adatkezelő elérhetősége: Telefon:+36 70 219-6681 e-mail: info@doczigerda.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felasználó a kapcsolati űrlap kitöltése során kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: minden kapcsolati űrlapot kitöltő látogató

A kezelt adatok köre: az érdeklődő e-mail címe, telefonszáma, neve, üzenete.

Az adatgyűjtés célja: a kapcsolat felvétel megvalósulása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
– Dóczi Gerda EV és közvetlen munkatársai.
– Meg. Külső szállító esetén, annak neve és adatai is.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok az űrlap kitöltését követően nem kerülnek törlésre.

A kitöltő kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A kapcsolati űrlap kitöltője utólag nem módosíthatja saját adatait. Adatai törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a kitöltő felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a kitöltő felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.